सुवर्णा गुणवंत घोरड
नोबाई
1970-01-01
मुलगी
16:31
बृम्हगांव
मंगळवार
बी.ए.डि.एड्
नाही
वृक्षिक
मृग
४.९९ इंच
राक्षस
O +
O
बृम्हगांव पो . मौज ता . जि . बीड
बृम्हगांव पो.मौज ता.जि.बीड
९६
९६